Než začnete fotit

Než začnete fotit, udělejte maximum a předejděte případnému zklamání. Focení by mělo být pro obě zúčastněné strany, tedy fotografa i modelku příjemnou a pohodovou záležitostí.

Než začnete fotit, udělejte maximum a předejděte případnému zklamání. Focení by mělo být pro obě zúčastněné strany, tedy fotografa i modelku příjemnou a pohodovou záležitostí. Jen tak docílíte žádaného výsledku. Proto je nutné ještě před samotným focením se na všem jasně dohodnout - kde, kdy, co, jak, honorář, smlouva. A rezervovat si na focení pár hodin času - průměrem jsou přibližně tři hodiny (cesta na místo focení, příprava, převlékání, přelíčení a jiné drobnosti).

KDE             - se bude fotit

KDY             - den, čas, místo focení

CO               - se bude fotit

JAK              - se bude fotit

HONORÁŘ   - výše honoráře

SMLOUVA   - podmínky a pravidla

Pokud máte představu osmi fotek, tak to jděte do nějakého "fotolabu", tam Vám osmkrát zlomí páteř, vezmou 80,- za jednu fotku a vymalováno. Focení je opravdu o něčem úplně jiném. Na začátku je fotograf s investicí desítek i stovek tisíc do vybavení, jeho talent, čas, zkušenosti, studium atd... A pak je zde model, krásná žena, nebo muž toužící po pěkných fotkách. Jeho - její zkušenost, talent, atd... Nedivte se, když si fotograf řekne o honorář - je to jeho práce, každý dostává plat za práci a fotograf není vyjímkou. Jistě honorář může dostat i modelka - je to prostě o tom, kdo pro koho pracuje. Máme mnoho možností, je to prostě o smlouvě. Jen tak si můžete celou záležitost užít a příjemně se bavit.

Autor: Martin Ho


 

Model Release (smlouva)

s tímto pojmem jste se pravděpodobně již při své praxi modelky setkali. Co tento pojem znamená se můžeme podívat ve slovníčku pojmů v modelingu, cituji: "Smlouva, která má zpravidla standardní formu, podepisuje ji klient a modelka. Upřesňuje činnost, pro niž je modelka angažována. Je to smlouva, kterou dává model souhlas s užitím fotografií, na kterých je zachycen(a) (např. publikování v časopise nebo pro použití v reklamě)." Na druhou stranu, tato smlouva nemusí vymezovat jen souhlas modelu s publikováním fotografií, ale pokud je vhodně napsána, vymezuje i jednotlivé konkrétní podmínky užití fotografií. Pojďme se tedy podívat, jak to vypadá v praxi.

Proč tuto smlouvu potřebuje profesionální fotograf

Aby se mohly snímky se zobrazením modelu prodat, je potřeba jeho souhlas. Na tento právní aspekt je kladen poměrně velký důraz a to především ve fotobankách. Obecně se dá říci, že bez smlouvy fotografovi fotobanka odmítne vystavit jeho snímky k prodeji. Fotograf by měl mít Model Release (zkráceně MR, hovorově "eMeRko") podepsán i v případě, že po něm tento dokument není vyžadován. Tato praxe přesunu zodpovědnosti na fotografa se uplatňuje především u fotografování na zakázku. To ale nezakládá úplně možnost, že se jedna či druhá strana (fotograf/model) v průběhu času nedohodou, a to třeba na míře užití. Podepsaná smlouva tak jasně vymezuje, k jakému účelu budou fotografie použity.

Proč tuto smlouvu potřebuje amatérský fotograf

I v amatérském sektoru je velmi vhodné podepsat MR, i když se nepředpokládá nebo dokonce vylučuje komerční užití. Fotograf jako autor pořízených snímků se pravděpodobně bude chtít  fotografiemi prezentovat minimálně na svých internetových stránkách či ve svém portfoliu. Podle platných zákonů je sice za smlouvu považován i ústní souhlas před svědky (např. vizážistka, stylista...), nicméně případné dokazování je na úrovni "slovo proti slovu" a soudit se kvůli tomu, že pan XY použil vaši fotografii na výstavu bez vašeho souhlasu je velmi obtížné a náročné na čas i prostředky. Z pohledu fotografa to může být i naopak, vy si fotografii vystavíte na svých stránkách modelky, fotografovi se to nebude líbit a na problém je zaděláno.

Proč tuto smlouvu potřebuje modelka

Stejně jako u výše uvedených důvodů, je to proto, abyste si s fotografem jako autorem díla jasně vymezili možnosti jeho užití. Nestane se tak třeba. že se vaše fotografie z ničeho nic objeví na obalu nějakého výrobku.

Formy MR (Model Release)

Ústní souhlas

Jak jsem již naznačil výše, z právního hlediska se v ČR považuje za smlouvu i ústní souhlas před svědky. To je však velmi tenký led, při případném dokazování co v ten okamžik opravdu řekl fotograf a co jste řekl/a vy. Navíc těžko budete například dokazovat že jste s fotografováním nesouhlasil/a, když na fotografiích bude jasně vidět že se vám pózování líbí a předvádíte se tam od hlavy k patě.

Obecná forma MR

Obecnou formou je malý předtištěný formulář či v podstatě jakýkoliv popsatelný kus papíru, kde budou uvedeny nacionále fotografa a modelu (jméno, příjmení, adresa) a text "model vyslovuje souhlas  s užitím fotografií pro prezentaci fotografa, pana XY".

Datum, místo, podpisy

Specifikované MR (MR na konkrétní fotografování)

Tato forma smlouvy je výrazně obsáhlejší než předchozí forma, nezřídka je na několik stránek, ale upravuje všechny povolené a zakázané způsoby užití. Vyhotovuje se hlavně v případech, kdy se jedná o práci na zakázku nebo při tvorbě fotografií do databanky. Většinou bývá součástí i stanovení a výše odměny.
MR v zahraničí a MR pro speciální užití

Popsané formy model release jsou používány podle platných zákonů ČR (resp. EU), i když při použití v EU je vhodné i do obecné formy MR dopsat noticku že "všechny nároky modelu byly  uspokojeny". V zahraničí, především pak v USA, je tvorba MR poměrně složitější. Tam pouhý ústní souhlas či obecné MR nestačí, a používá se tzv. "Upuštění od práv modelky", což je dlouhý dokument, na jehož závěru musí být kromě modelu a fotografa podepsán i svědek celého procesu který stvrzuje, že fotografování nebylo učiněno pod nátlakem, nedošlo při něm k sexuálnímu harašmentu a jako nedílná příloha musí být přiložena fotografie modelu s 2 čitelnými osobními doklady (říkáme tomu u nás ve studiu "ušovka", protože na fotografii je model a u každého ucha má jeden doklad totožnosti).

Autor : Richard Špitt